شهر علمی در باتومی گرجستان ساخته می شود

به گزارش کوجورجیا، یک مکان ویژه برای تمرکز بر روی علم و دانش در باتومی گرجستان ساخته خواهد شد. منظور از شهر علمی در واقع فضایی مخصوص در نقطه ای خاص از شهر باتومی می باشد که آموزش و پرورش در راس تمرکز آن قرار خواهد داشت.

ادامه مطلب

28 پروژه توسعه روستایی

۲۸ پروژه توسعه روستایی توسط دولت گرجستان تکمیل شد

به گزارش کوجورجیا، دولت گرجستان در مجموع ۲۸ پروژه توسعه روستایی را در شش شهر مختلف این کشور تکمیل کرده است. این پروژه ها از طریق یک برنامه دولتی به منظور حمایت از توسعه روستایی در گرجستان به انجام رسیده اند.
انجمن روستایی در ۳۷۰۰ روستا از سراسر کشور گرجستان همراه با دولت به تصمیم گیری پرداخته اند. در واقع خود آنها تعیین کرده اند که پروژه های مهم در منطقه خاص خود چه باشد.

ادامه مطلب

تامین گاز طبیعی

تامین گاز طبیعی ۲۱۷ منطقه مسکونی در گرجستان

به گزارش کوجورجیا، دولت گرجستان از تامین گاز طبیعی ۲۱۷ منطقه مسکونی در سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ خبر داد. به گفته مسئولان گرجستان، ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ مشترک تا سال ۲۰۲۲ به گاز طبیعی دسترسی پیدا خواهند کرد.

ادامه مطلب

تدریس درس برنامه نویسی

تدریس درس برنامه نویسی در گرجستان سپتامبر۲۰۱۹

به گزارش کوجورجیا، پنج مدرسه دوره متوسطه، ماه سپتامبر ۲۰۱۹ در گرجستان به تدریس درس برنامه نویسی خواهند پرداخت. بدین ترتیب در اواخر سپتامبر سال ۲۰۱۹، دانش آموزان پنج مدرسه دبیرستان در گرجستان قادر خواهند بود که زمینه های مختلف برنامه و کدنویسی کامپیوتر را یاد بگیرند. کتاب انتخاب شده برای آموزش برنامه نویسی در گرجستان، “سلام روبی” نام دارد

ادامه مطلب