در بخش زندگی در گرجستان از وبلاگ کوجورجیا با هر آنچه که برای زندگی در هر نقطه از گرجستان لازم است، آشنا خواهید شد. در این بخش شرایط زندگی کردن در گرجستان، نحوه رفتار مردم این کشور، فرهنگ شهری این کشور و … را مورد بررسی قرار می دهیم.