اقامت موقت گرجستان به افرادی که قصد ماندن در گرجستان برای مدت زمان کمتر از ۶ سال را دارند، داده می شود. برای اخذ اقامت گرجستان به صورت موقت این کشور باید به مراکز خدمات عمومی در داخل کشور مراجعه کرد. در صورتی که در خارج از این کشور حضور دارید، باید به سفارت خانه ها یا کسنلوگری های گرجستان مراجعه نمایید. لازم به ذکر است امکان ارسال درخواست اقامت موقت به صورت آنلاین از تک تک نقاط جهان وجود دارد.

اقامت موقت گرجستان

اقامت موقت گرجستان

 

اقامت موقت به چه کسانی تعلق می گیرد؟

 • افرادی که در چهارچوب قانون کار گرجستان به استخدام هر کدام از وزارتخانه ها، سازمان ها یا شرکت های دولتی و خصوصی گرجستان در آمده باشند.
 • افرادی که تابعیت گرجی دارند.
 • افراد متخصصی که به صورت مستقل در گرجستان به کار و فعالیت مشغول باشند.
 • افرادی که به صورت قانونی برای تحصیل، درمان و … وارد این کشور شده باشند.
 • افرادی که به عنوان متخصص و شخصی حرفه ای به گرجستان دعوت شوند.
 • هنرمندانی که حضور آن ها در گرجستان موجب منفعت این کشور باشد.
 • افرادی که قیومیت یا سرپرستی یک شهروند گرجستانی را بر عهده داشته باشند.
 • افرادی که تحت قیومیت یا سرپرستی یک شهروند گرجستانی باشند.
 • افرادی که نسبت نزدیک با یک شهروند گرجستانی داشته باشند.
 • افرادی که نسبت نزدیک با یک شخص خارجی که دارای اجازه اقامت گرجستان باشد، داشته باشند.
 • افرادی که با داشتن مدارک و دلایل معتبر اثبات نمایند که قربانی جرایم مربوط به قاچاق انسان بوده اند.
 • افرادی که قرار است به عنوان شاهد یا مطلع در دادگاه قضایی گرجستان حضور یابند.