شهر علمی در باتومی گرجستان ساخته می شود

به گزارش کوجورجیا، یک مکان ویژه برای تمرکز بر روی علم و دانش در باتومی گرجستان ساخته خواهد شد. منظور از شهر علمی در واقع فضایی مخصوص در نقطه ای خاص از شهر باتومی می باشد که آموزش و پرورش در راس تمرکز آن قرار خواهد داشت.

ادامه مطلب

سیستم حقوق بازنشستگی

ترک سیستم حقوق بازنشستگی توسط شهروندان گرجستان

به گزارش کوجورجیا، حدود ۰٫۴% از شهروندان گرجستان سیستم حقوق بازنشستگی را ترک کرده اند. مدیر آژانس بازنشستگی گرجستان در نشست پارلمان در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۹، اعلام کرد که هم اکنون بیش از ۷۵۰٫۰۰۰ کارمند در سیستم بازنشستگی کشور گرجستان قرار دارند.

ادامه مطلب