دانستنی های گرجستان

پناهندگی در گرجستان

پناهندگی اجتماعی


پناهندگی در گرجستان – بر اساس قوانین یونیسف از سال ۱۹۵۱ پناهجو یا پناهنده به فردی اطلاق میگردد که به لحاظ امنیتی و جانی به دلایل نژادی، مذهبی ، ملی ، حذبی ، فرقه ای یا سیاسی در امان نباشد و به کشور دیگری درخواست محافظ در برابر تهدید های نامبرده می دهد .

با هدف نتیجه گیری سریع تر این گونه پرونده ها کشورهای عضو اتحادیه اروپا دستور به محدود کردن قوانین ، زمان و شرایط دارند تا تصمیم گیری در اسرع وقت صورت پذیرد .

بعد از اخذ اجازه پناهندگی در گرجستان، پناهجو می بایست ده سال در گرجستان حضور داشته باشد تا اقامت دائم را دریافت نمایند .

گرجستان جزو کشورهای امن جهان است و در صورت درخواست پناهندگی در گرجستان دیگر نمی توانید به کشور دیگری درخواست بدهید.

محافظت بین المللی در گرجستان

این موضوع مرتبط با پناهندگی در گرجستان زیر نظر قوانین گرجستان در امنیت بین الملل است .

 • پناهجویی
 • قوانین حقوق بشر
 • وضعیت یک فرد تحت حمایت موقت

تصمیم گیری صورت گرفته در شرایط پناهندگی در گرجستان توسط وزارت امور خارجه گرجستان اتخاذ میگردد .

پناهجویی:

به فردی خارجی یا بدون وضعیت مشخص اطلاق میگردد،  که در خارج از کشور خودش، به دلایل عدم امنیت جانی تأیید شده از لحاظ نژادی، مذهبی ، ملی ، حذبی ، فرقه ای یا سیاسی در امان نباشد و توانایی محافظت از خود را در کشور خودش به دلیل داشتن این ترس ها ندارد.

قوانین بشردوستانه

به فردی خارجی یا بدون وضعیت مشخص اطلاق میگردد،  که پناهجو یا فراری نیست، اما ادله لازم وجود دارد که فرد در صورت بازگشت به کشورش آسیب های جدی خواهد دید که آن آسیب ها شامل :

 • مجازات به اعدام، تهدید  به مرگ
 • شکنجه یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر یا مجازات در کشور مبدأ
 • تهدید جدی جانی فرد به دلیل خشونت های بی قانون، جنگ های مسلحانه داخلی یا بین المللی یا هر گونه خشونت در تقابل با حقوق بشر.
 • وضعیت یک فرد تحت حمایت موقت – وزارت افرادی را که به صوررت یک دلیل جمعی به کشور گرجستان رسیده اند را  ثبت میکند

و تصمیم کلی برای حفاظت موقت آنها اتخاذ می نماید و آنها را به دلایل خشونت های بی قانون، جنگ های مسلحانه داخلی یا بین المللی یا هر گونه خشونت در تقابل با حقوق بشر در کشور مقصدشان، تحت حمایت بین المللی موقت در می آورند.

درخواست محافظت بین المللی می تواند مستقیم یا غیر مستقیم ، شفاهی یا کتبی به خواسته یک خارجی یا یک فرد بی هویت و دنبال محافظت بین المللی در گرجستان باشد .

فرد خارجی یا فرد بی هویت می تواند درخواست خود را در مرز در هنگام ورود به گرجستان یا در حین زندگی در گرجستان اعلام کند .

در صورت ورود یا حضور غیر قانونی در گرجستان، فرد می تواند برای محافظت بین المللی و یا پناهندگی در گرجستان بدون وقفه از هر آژانس دولتی اقدام نماید.

فرم درخواست محافظت بین المللی می تواند در صورت لزوم توسط یا به کمک مقام مصلح تکمیل گردد. فرم به وزارت تحویل و ثبت شده و گواهی پناهجو صادر می گردد.

یک پناهجو (فراری ) می بایست تمام اطلاعات را (شامل اطلاعات کشور مبدأ) ثبت نماید

و ادله موجود جهت حمایت از فرم درخواست محافظت بین المللی و همکاری با پناه جو می بایست آمادگی توضیحات بیشتر در رابطه با نبود اطلاعات کافی داشته باشد .

با این وجود امکان دارد درخواست یک متقاضی مردود گردد که دلایل این رد درخواست هم میتواند شامل تخلف در کشور گرجستان، تهدید امنیتی برای منطقه ، یا حکم حکومتی مبنی بر ارتکاب به جرم در گرجستان باشد .

شخصی که خود را بعنوان پناهجو به گرجستان معرفی می نماید ابتدا کارت یک ساله اقامت موقت دریافت میکند.

با این کارت می تواند از قوانینی که شامل حال این نوع اقامت می شود استفاده نماید که به این قوانین به اختصار قوانین بازدارنده از اخراج گفته میشود.

نکته :

پناهجو یا شخصی که تحت حفاظت بین المللی قرار می گیرد نمی بایست به مرز کشوری که در آن امکان تهدید یا خطر جانی برایش وجود داشته باشد فرستاده شود.

فرم های متقاضیان محافظت بین المللی در گرجستان بر اساس مراحل و ضوابط خاصی دنبال می شوند .

طی مراحلی منظم، فرم محافظت ملی طی ۶ ماه پس از ثبت نام پاسخ دهی می گردد. در این مرحله شخص کارت اقامت موقت دریافت می کند .

علاوه بر این ، شخصی که پناه جوی فراری است مدرک مسافرتی و شخصی که وضعیت مخالف حقوق بشر دارد پاسپورت مسافرتی دریافت می کند.

برای دریافت این مدارک نیز شخص می بایست درخواست خود را به آژانس توسعه خدمات عمومی ، شعبه ساختمان دولت یا مرکز خدمات اجتماعی اعلام نماید.

کارت اقامت موقت برای شخصی که وضعیت مخالف حقوق بشر دارد تا زمانی که در آن وضعیت قراردارد و برای شخصی که پناه جوی فراری محسوب می گردد به مدت سه سال می بایست رایگان صادرگردد.

سناد یا پاسپورت مسافرتی نیز برای هر دو گروه طی ده روز کاری با اعتبار دو سال برای پناه جو و اعتبار یک سال برای وضعیت مخالف قوانین حقوق بشر به صورت رایگان صادر گردد.

نکته :

پناهجو موظف است از قانون اساسی کشور گرجستان تابعیت نماید، به فرهنگ ، سنت ها و عرف های منطقه احترام بگذارد و همچنین حتماً در صورت تغییر آدرس محل سکونتش یا شماره تماسش ، وزارت خانه را مطلع سازد.

حقوق پناهجوی فراری یا شخصی که تحت حفاظت بین المللی و پناهندگی در گرجستان قرار می گیرد :

 1. می تواند مکانی را جهت اسکان انتخاب نماید و در همه جای گرجستان آزادانه تردد نماید.
 2. ماهانه کمک هزینه ای از طرف دولت دریافت می نماید. حدود ۶۰ لاری برای سرپرست و ۴۵ لاری برای افراد خانواده پرداخت میگردد.
 3. می تواند به کشورهای دیگر سفر کند، البته به غیر از کشور خودش و کشوری که اعضای خانواده اش در آن امنیت نداشته باشند .
 4. حق تحصیل عمومی مطابق با شهروندان گرجی، بیمه سلامتی ، برنامه های اجتماعی (به جز موارد استثنایی) ، امکان ادامه تحصیل، بورسیه تحصیلی و هر گونه امکاناتی که تحت حمایت و قوانین دولت باشد.
 5. امکان اقدام جهت شهروندی گرجستان در سازمان مربوطه
 6. کار و فعالیت برابر با شهروندان گرجی، کارآفرینی، خویش فرمایی، یا استخدامی.

پناهندگی اجتماعی در گرجستان :

در صورت داشتن پرونده اجتماعی و مسائل خانوادگی بدین صورت که به لحاظ جانی در کشور مقصد، امنیت جانی نداشته باشید، در این شرایط شخص دادخواست خود را به دادگاه گرجستن اعلام می نماید

و در حدود ۴ ماه بعد دادگاه اولین جلسه دادرسی را تشکیل داده و مدارک پناهجو را بررسی میکند

و در صورت نقصی مدارک دستور تکمیل مدارک داده و مجددا یک ماه جهت بررسی پرونده وقت می گذارد در جلسه بعدی دادگاه چنانچه مدارک مورد تایید دادگاه قرار نگیرد مجددا پناهجو به سفارت کشور گرجستان در کشور مقصد مرجوع میگردد

و نامه نگاری هایی مبنی بر اینکه این پناهجو در کشور امنیت جانی نداشته و امنیت وی را در صورت امکان تامین نمایید. در واقع فرد به کشور مقصد بازگردانده می شود .


پناهندگی در گرجستان

اخبار دانستنیهای گرجستان را در کانال تلگرام کوجورجیا دنبال کنید:

کانال تلگرام اقامت گرجستان

ربات تلگرام: https://t.me/CoGeorgia_bot

مطالب مرتبط  با پناهندگی گرجستان:

سفیر گرجستان در اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستانانواع ساختمان در گرجستانخدمات درمانی در تفلیسبانک اروپا در گرجستاننیروی زمینی آمریکا وارد گرجستان می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *