گواهینامه رانندگی در گرجستان

ثبت نام الکترونیکی گواهینامه رانندگی در گرجستان

به گزارش کوجورجیا، ثبت نام الکترونیکی برای آزمون های نظری گواهینامه رانندگی در گرجستان از امروز آغاز می شود. از این پس می توان ثبت نام برای آزمون های نظری مختص دریافت انواع گواهینامه خودرو را به صورت الکترونیکی انجام داد. برای ثبت نام الکترونیکی دو روش مختلف وجود دارد که در ادامه شرح داده شده است.
متقاضیان دریافت لایسنس رانندگی می توانند با مراجعه به سایت آژانس خدمات وزارت امور داخلی گرجستان در آزمون های نظری ثبت نام کنند. روش دیگری که برای ثبت نام در آزمون های نظری گواهینامه در نظر گرفته شده است، جعبه های پرداخت می باشد. روش ثبت نام الکترونیکی از طریق جعبه های پرداخت از امروز امکان پذیر شده است.

ادامه مطلب