مرکز اطلاعات گردشگری

۹ مرکز اطلاعات گردشگری در آدجارا تابستان ۲۰۱۹

به گزارش کوجورجیا، ۹ مرکز اطلاعات گردشگری جدید این تابستان در منطقه آدجارا ارائه خواهد شد. کارمندان این مراکز اطلاعات توریستی در جهت تقویت خدمات ارائه شده به گردشگران، آموزش خواهند دید. این آموزش ها شامل درس های نظری و عملی متفاوتی می باشد. از میان این درس ها می توان به ارتباط موثر با گردشگران، تاثیر روانشناسی در ارتباطات، ویژگی های خدمات موثر، اصول اولیه فروش و … اشاره کرد.

ادامه مطلب