عضویت گرجستان در ناتو

عضویت گرجستان در ناتو با مدل اتحادیه اروپا-قبرس

به گزارش کوجورجیا، ژنرال راسموسن عضو سابق ناتو گفت که اتحادیه اروپا می تواند عضویت گرجستان در ناتو را با مدل اتحادیه اروپا-قبرس قبول کند. به گفته این ژنرال سابق ناتو، تنها راه گرجستان برای ورود به ناتو در حال حاضر همین مدل اتحادیه اروپا-قبرس (EU-Cyprus) می باشد.

ادامه مطلب