نوشته‌ها

شهر باتومی

شهر باتومی گرجستان دارای هتل بین المللی می شود

شهر باتومی گرجستان یک شهری بندری می باشد که در کنار دریای سیاه قرار گرفته است. شهر باتومی از طریق بندر ارتباطات تجاری و مسافرتی خود را با قاره اروپا ودیگر قاره‌ها انجام می دهد. باتومی گرجستان یکی از زیباترین و توریست پذیرترین بنادر میباشد. …