نوشته‌ها

Tbilisi International Exhibition

نمایشگاه بین المللی تفلیس

تاریخ نمایشگاه بین المللی تفلیس در سال ۲۰۱۷ به گزارش کو جورجیا تقویم نمایشگاه های بین المللی تفلیس در سال ۲۰۱۷ به شرح زیر میباشد؛ IEFG – INTERNATIONAL EDUCATION FAIR GEORGIA Thursday February 16, 2017 ۱۶-۱۷ February 7th International Edu…