نوشته‌ها

مراسم تحلیف رئیس جمهور گرجستان

مراسم تحلیف رئیس جمهور گرجستان

مراسم تحلیف رئیس جمهور گرجستان در مراسم تحلیف رئیس جمهور گرجستان ، روز گذشته ۱۶ دسامبر، سالومه زورابیشویلی، سوگند یاد کرد و به عنوان رئیس جمهور پنجم گرجستان معرفی شد. درنتیجه، اختیارات گیورگی مارگولاشویلی، در کاخ ریاست جمهوری طی مراسم تحلیف …