تدریس درس برنامه نویسی

تدریس درس برنامه نویسی در گرجستان سپتامبر۲۰۱۹

به گزارش کوجورجیا، پنج مدرسه دوره متوسطه، ماه سپتامبر ۲۰۱۹ در گرجستان به تدریس درس برنامه نویسی خواهند پرداخت. بدین ترتیب در اواخر سپتامبر سال ۲۰۱۹، دانش آموزان پنج مدرسه دبیرستان در گرجستان قادر خواهند بود که زمینه های مختلف برنامه و کدنویسی کامپیوتر را یاد بگیرند. کتاب انتخاب شده برای آموزش برنامه نویسی در گرجستان، “سلام روبی” نام دارد

ادامه مطلب