درآمد شرکت های بیمه گرجستانی در ابتدای ۲۰۱۹

به گزارش کوجورجیا، هر کدام از شرکت های بیمه گرجستانی در ۳ ماه اول سال ۲۰۱۹ حدود ۸٫۳ میلیون GEL درآمد داشته اند. در همین بازه زمانی حجم حق بیمه این شرکت ها به ۱۷۹٫۹ میلیون GEL افزایش یافته است، این مبلغ نسبت به سه ماه ابتدای سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵٫۶ میلیون GEL بیشتر است.
سود شرکت های بیمه در این کشور نیز در حال رشد است و در ۳ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ برابر با ۸٫۳ میلیون GEL بوده است. سود این شرکت ها نسبت به همین بازه زمانی در سال ۲۰۱۸، حدود ۸۰۰٫۰۰۰ GEL افزایش یافته است.

ادامه مطلب