نوشته‌ها

بانک TBC گرجستان

بانک TBC گرجستان خدمات نوآورانه ای را برای کسب و کار ارائه می دهد.

بانک TBC گرجستان طی یک سخنرانی در دفتر مرکزی خود که در روز دوشنبه  ۸ خردادماه برگزار شد درباره نام تجاری آنلاین خود برای اراثه خدمات نوآورانه جدید در زمینه کسب و کار سخن گفت. خدمات آنلاین بانک TBC گرجستان رئیس بانک TBC  در سخنرانی خود اشاره کرد که در …