نوشته‌ها

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران با رئیس پارلمان گرجستان

دیدار گروه دوستی پارلمانی ایران با رئیس پارلمان گرجستان

در ابتدای این دیدار، بیگی، یکصدمین سالگرد تاسیس پارلمان گرجستان را تبریک گفت و اظهار داشت، ایران و گرجستان دارای سرنوشت مشترک در منطقه هستند. وی با بیان اینکه حجم روابط اقتصادی موجود شایسته روابط حسنه دو کشور نیست و با کمال مطلوب فاصله دارد، اف…