نوشته‌ها

دعوت نامه های گرجستان

دعوت نامه های گرجستان کاملا قانونی و معتبر هستند

طبق تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناسان شرکت حقوقی کوجورجیا، مشاهده شده است که در برخی از کانال ها و وب سایت های خبرگزاری ایرانی به دلیل نداشتن آگاهی کافی، اعلام شده که دعوت نامه های گرجستان غیر قانونی یا نامعتبر می باشند.در همین خصوص شرکت کوجورجیا اقدام به انتشار این مطلب کرده  که اثبات می کند دعوت نامه هایی که برای افراد ارسال می شود، کاملا قانونی و معتبر می باشند.
دعوتنامه گرجستان

دعوتنامه گرجستان

دعوتنامه گرجستان دعوتنامه گرجستان در واقع نامه ای است که از طرف آشنایان و بستگان در یک کشور خارجی برای دعوت شخصی یا اشخاصی از آشنایان برای سفر به آن کشور ارسال می شود، این دعوتنامه ها از طرف ارگان ها، سازمان ها و یا شرکت ها جهت دعوت افراد…