نوشته‌ها

خط لوله گاز ترانس خزر

خط لوله گاز ترانس خزر

حمايت سياسي" تفليس" از طرح خط لوله گاز ترانس خزر وزیر انرژی گرجستان (  ایلیا الوشویلی ) در همایش بین‌المللی نفت و گاز ترکمنستان، حمایت سیاسی دولت متبوعش از طرح خط لوله گاز ترانس خزر تایید کرد. این مقام عالی رتبه دولت گرجستان خاطرنشان کرد: گ…