توافق نامه ترافیک هوایی

توافق نامه ترافیک هوایی بین گرجستان و عربستان سعودی

به گزارش کوجورجیا، معاون وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان در چارچوب سفر به عربستان سعودی، توافق نامه ترافیک هوایی بین دولت گرجستان و دولت عربستان سعودی را امضا کرده است. آکاکی سقیراشویلی همراه با هیئت وزارت اقتصاد و توسعه پایدار، در اجلاس جهانی هوانوردی شرکت کردند.

ادامه مطلب