نجات جان دو بچه در آتش سوزی

نجات جان دو بچه در آتش سوزی توسط سربازان گرجی

به گزارش کوجورجیا، سربازان گرجی دیروز در حادثه آتش سوزی یک ساختمان مسکونی در شهر روستاوی موجب نجات جان دو بچه شدند. این حادثه در یک ساختمان مسکونی چند طبقه در شهر روستاوی رخ داد، این شهر در قسمت شرقی کشور گرجستان قرار دارد.
سه سرباز گرجستانی با نام های Aleksandre Janiashvili، Davit Kvitsinadze و Giorgi Museliani در هنگام وقوع حادثه در مسیر رفتن به رویدادهای جشن روز استقلال گرجستان بودند که متوجه شدند از یک واحد آپارتمانی دود آتش بلند شده است.

ادامه مطلب