نوشته‌ها

جمعیت گرجستان

تغییرات جمعیت گرجستان در سال ۲۰۱۹

,
به گزارش کوجورجیا، جمعیت گرجستان در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیشین دچار تغییر محسوسی شده است. جمعیت کشور براساس آمار منتشر شده در ابتدای ژانویه ۲۰۱۹، بالغ بر ۳٫۷۲۳٫۰۰۰ نفر می باشد. این آمار نشان دهنده کاهش ۰٫۰۲% جمعیت نسبت به سال ۲۰۱۸ می باشد. لازم به ذکر …