نوشته‌ها

سفیر گرجستان

سفیر گرجستان در اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان

«ایوسب چاخواشویلی»  سفیر گرجستان عصر یکشنبه مورخه ی 12/6/1396 در نشست اقتصادی ایران و گرجستان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: گرجستان کشوری با پنج میلیون نفر جمعیت و وسعت ۷۰ هزار کیلومتری است، از موقعیت جغرافیایی ممتازی…
پرچم گرجستان و ایران

جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران و گرجستان

جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران و گرجستان در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های زیرساختی اقتصاد ایران بر اهمیت تبادلات بازرگانی میان ایران و گرجستان تاکید کرد و افزود: کشور گرجستان دروازه ورود به بازارهای اتحادیه اروپا است و به نوعی پیشرو محسوب می‌ش…