برگزاری جشنواره های جوانان

برنامه برگزاری جشنواره های جوانان در سراسر گرجستان

به گزارش کوجورجیا، نخست وزیر گرجستان(ماموکا بختادزه)، در سخنرانی خود در جشنواره دانش آموزی از ایجاد یک پلتفرم و برنامه جدید برای برگزاری جشنواره های جوانان در سراسر کشور گرجستان خبر داد.
رییس دولت گرجستان نیز تاکید کرد که آموزش و جوانان به عنوان یک ایده و اهمیت ملی برای کشور محسوب می شوند. رییس دولت همچنین افزود که جوانان و دانش آموزان همیشه نقش مهمی را به عنوان یک نیروی محرکه در گرجستان ایفا کرده اند.

ادامه مطلب