برنامه اقتصادی گرجستان

برنامه اقتصادی گرجستان برای جذب سرمایه خارجی از معادن

به گزارش کوجورجیا، دولت گرجستان در یک برنامه اقتصادی قصد دارد که در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی را از طریق بخش استخراج از معادن این کشور جذب کند. وزیر اقتصاد گرجستان، جورجی کوبولیا در نشست خود با نمایندگان بخش معدن، خاطر نشان کرد که بخش معادن و صنایع یکی از بخش های کلیدی اقتصاد گرجستان از نظر اشتغال، جذب سرمایه گذار خارجی و ترویج صادرات است.

ادامه مطلب