نصب پانل های خورشیدی

نصب پانل های خورشیدی در مناطق بدون برق گرجستان

به گزارش کوجورجیا، دولت گرجستان از اختصاص دادن مبلغ  ۲ تا ۳ میلیون GEL به نصب پانل های خورشیدی در مناطق بدون برق این کشور خبر داد. این برنامه توسط نخست وزیر گرجستان به تصویب رسیده که در واقع راه حلی است برای توسعه گردشگری در مناطقی که به برق دسترسی ندارند. جالب است بدانید که به طور کلی ساختمان های عمومی گرجستان با ارائه راه حل هایی جدید به دنبال صرفه جویی در مصرف انرژی هستند. کشور گرجستان به صورت گام به گام در حال نزدیک شدن به انرژی سبز می باشد.
دولت گرجستان برای قرار دادن پانل های خورشیدی (سولار) در مناطقی از این کشور که هنوز هیچ منبع برق ثابتی وجود ندارد، مبلغ ۲ تا ۳ میلیون GEL را در نظر گرفته است. این مبلغ به یورو برابر با ۰٫۶۵ تا ۰٫۷۳ میلیون می باشد.

ادامه مطلب