بازداشت غیرقانونی شهروند گرجستانی

بازداشت غیرقانونی شهروند گرجستانی در نزدیکی آبخازیا

به گزارش کوجورجیا، یک شهروند گرجستانی در نزدیکی منطقه آبخازیا به صورت غیرقانونی توسط نیروهای اشغالگر بازداشت شد. دولت گرجستان در این زمینه از بازداشت شدن ۳۲۷ شهروند گرجستانی دیگر توسط نیروهای اشغالگر بخاطر عبور غیرقانونی از مرز در سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خبر داد.

ادامه مطلب