نوشته‌ها

افزایش تعداد یهودیان در گرجستان

یهودیان در گرجستان سرمایه گذاری می کنند

ما با ایکتیک موس، رئیس اتاق بازرگانی اسرائیل-گرجستان، در مورد بخش گردشگری گرجستان و علاقه رو به رشد جامعه یهودی در بازدید از کشور گرجستان صحبت کردیم. ایکتیک موس به ما می گوید: " تغییرات مثبت را می توان در بسیاری جهات مشاهده کرد و همین امر باعث افزای…