استخدام قانونی گرجستانی ها

استخدام قانونی گرجستانی ها در پرتغال

به گزارش کوجورجیا، کشور پرتغال آمادگی خود را اعلام کرده است تا شهروندان گرجستان یا به اصطلاح گرجی ها را به صورت قانونی در این کشور استخدام نماید. دیوید زالکانیانی، وزیر امور خارجه گرجستان، تایید کرده است که توافقنامه ای در مورد اشتغال قانونی گرجی ها در پرتغال امضا شده است.

ادامه مطلب