منطقه کوهستانی آجارا

افزایش ۱۲۴% گردشگران منطقه آجارا گرجستان

به گزارش کوجورجیا، تعداد مسافران منطقه کوهستانی آجارای گرجستان (Mountainous Adjara) افزایش یافته است. طبق داده های سال گذشته، تعداد توریست ها و مسافرانی که از جاذبه های گردشگری و مناطق روستایی آجارا در سال ۲۰۱۸ دیدن و بازدید کرده اند ۲۴۴٫۴۷۸ نفر می باشد. این رقم نشان دهنده رشد ۱۲۴ درصدی تعداد مسافران کوهستان های آجارا، نسبت به سال ۲۰۱۷ است.

ادامه مطلب