سیستم حقوق بازنشستگی

ترک سیستم حقوق بازنشستگی توسط شهروندان گرجستان

به گزارش کوجورجیا، حدود ۰٫۴% از شهروندان گرجستان سیستم حقوق بازنشستگی را ترک کرده اند. مدیر آژانس بازنشستگی گرجستان در نشست پارلمان در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۹، اعلام کرد که هم اکنون بیش از ۷۵۰٫۰۰۰ کارمند در سیستم بازنشستگی کشور گرجستان قرار دارند.

ادامه مطلب