افتتاح آزمایشگاه چند منظوره

افتتاح آزمایشگاه چند منظوره در گرجستان ۲۰۱۹

به گزارش کوجورجیا، یک آزمایشگاه چند منظوره به نام “Megal Lab” در گرجستان افتتاح شد. ماموکا بختادزه، نخست وزیر گرجستان گفت که گرجی ها دیگر نباید برای معاینات پزشکی به خارج از کشور بروند. افتتاح آزمایشگاه چند نمایشی “Mega Lab” در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ توسط نخست وزیر گرجستان انجام شد.

ادامه مطلب