نوشته‌ها

پردرآمدترین بانکهای گرجستان

پردرآمدترین بانکهای گرجستان

پردرآمدترین بانکهای گرجستان پردرآمدترین بانکهای گرجستان - بر اساس گزارش بانک ملی گرجستان، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ ، در آمد شش بانک تجاری و بازرگانی برتر گرجستان در مجموع ۸۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۱۸ لاری به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است …