نوشته‌ها

بزرگترین شرکاء تجاری گرجستان

بزرگترین شرکاء تجاری گرجستان

بزرگترین شرکاء تجاری گرجستان بزرگترین شرکاء تجاری گرجستان سه کشور قدرتمند اقتصادی ترکیه، روسیه و چین بزرگترین شرکاء تجاری گرجستان طبق گزارش اداره ملی آمار گرجستان از ماه ژانویه تا اکتبر سالجاری در لیست محصولات صادر شده، صادرات سنگ مس و کنسانتره آ…