نوشته‌ها

کمک مالی بانک جهانی به دولت گرجستان

دولت گرجستان و بانک جهانی

دولت گرجستان و بانک جهانی توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن بانک جهانی کمک مالی ای  به  ارزش ۵۰ میلیون دلار به گرجستان می کند . کمک مالی بانک جهانی به گرجستان در راستای عمل به سیاست های رقابتی در بخش خصوصی (DPO) می باشد . این کمک مالی به د…