نوشته‌ها

کلاب های گرجستان

کلاب های گرجستان

? آغاز طرح های پیشنهادی قانون درباره فعالیت باشگاه ها، توسط وزارت امور داخلی " کلاب های گرجستان " ? گئورگی گاخاریا وزیر امور داخلی در سخنرانی خود در پارلمان گرجستان گفت: وزارت امور داخلی، برای قانون اساسی در مورد فعالیت باشگاه های شبانه،…