نوشته‌ها

آمار صادرات میوه گرجستان

آمار صادرات میوه گرجستان

آمار صادرات میوه گرجستان براساس داده های اداره ملی آمار گرجستان، آمار صادرات میوه گرجستان و در آمد گرجستان از صادرات گردو و فندق در طی ۱۱ ماه سال ۲۰۱۸، ۸۶ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به ثبت رسیده است . در این راستا میزان گردش مالی در آمار صادر…
صادارت سیب گرجستان

صادارت سیب گرجستان

صادارت سیب گرجستان به گزارش شرکت East Fruit ، میزان تولید سیب در گرجستان و صادارت سیب گرجستان در سال ۲۰۱۸ ، در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است که البته این مقدار سیب افزوده شده صرف صادرات این محصول از گرجستان به کشورهای دیگر گردیده ا…
کشاورزی در گرجستان

کشاورزی در گرجستان

,
کشاورزی در گرجستان کشاورزی در گرجستان  با خاک های حاصلخیز، آب پاک و آب و هوا مطلوب، بستری مناسب را فراهم مینماید وطیف گسترده ای از محصولات کشاورزی را تهیه می کند و تا ۱۰ درصد تجارت مواد غذایی بین جمهوری در اتحاد شوروی را فراهم می کند. کشاورزی در گ…