نوشته‌ها

کارت بانکی گرجستان

کارت بانکی گرجستان

? کارت بانکی گرجستان برای توریست ها ساکارتولوز بانک " Bank Of Georgia" ، کارت ویژه ای برای گردشگران معرفی کرد. این بانک، کارت بانک توریستی (کارت مسافرتی) را برای ایجاد رفاه بیشتر گردشگران ایجاد کرده است ? کارت بانکی گرجستان توریستی یک کارت پل…