نوشته‌ها

ویزای شینگن

ویزای شینگن را با داشتن کارت اقامت گرجستان دریافت کنید

ویزای شینگن چیست؟ ویزای شینگن سندی است که برای سفر به کشورهای اروپایی عضو شینگن است که از جانب مقامات مربوطه برای شخص متقاضی صادر می شود. شما میتوانید با داشتن ویزای شینگن اروپا به تمامی کشورهای عضو شینگن بدون داشتن ویزای آن کشور ، سفر نما…