نوشته‌ها

اتوبوس های شهری تفلیس

اتوبوس های شهری تفلیس با سیستم پرداخت جدیدی مجهز می شوند.

این خبر درباره اجرای برنامه ای در جهت ارتقا سیستم پرداخت اتوبوس های شهری تفلیس است. داویت نارمانیا ، شهردار تفلیس درباره اجرای برنامه ای برای ایجاد یک سیستم پرداخت جدید در اتوبوس های شهری تفلیس خبرداد. طبق این خبر حمل و نقل شهری در تفلیس ب…