نوشته‌ها

پارک ایالتی آبشار آمیکالولا

۱۰ منظره زیبا در گرجستان

,
۱۰ منظره زیبا در گرجستان هر شخصی در سفر جایی را برای پیدا کردن آرامش و سکوت مطلق نیاز دارد. این مکان می تواند جایی باشد شبیه به خانه خودتان، پارک کوچکی در خیابان پایین تر از محل اقامت در تور گرجستان یا مکانی پنهان در گوشه و کنار کشور گرج…