بازدیدکنندگان گرجستان در آوریل ۲۰۱۹

افزایش ۴٫۲% بازدیدکنندگان گرجستان در آوریل ۲۰۱۹

به گزارش کوجورجیا نقل از پایگاه های معتبر خبری گرجستان، آمارها بیانگر افزایش ۴٫۲% بازدیدکنندگان این کشور در ماه آوریل ۲۰۱۹ می باشد. براساس آمارهای منتشر شده از اداره ملی آمار گرجستان، تعداد ۳۴۸,۵۱۹ گردشگر در ماه آوریل از این کشور دیدن کرده اند.
علاوه بر آن تعداد مسافران بین المللی گرجستان در ماه آوریل نیز ۶۴۷,۷۷۰ نفر بوده است. این آمار نشان دهنده افزایش ۴٫۶% مسافران این کشور می باشد.

ادامه مطلب