نوشته‌ها

تجارت آزاذ چین و گرجستان

تعرفه گمرکی گرجستان

,
تعرفه گمرکی گرجستان بر اساس امضای توافق نامه چین و گرجستان  دو کشور چین و گرجستان بدون دریافت مالیات میتوانند مابین هم تجارت آزاد داشته باشند . امضای این توافقتانه اولین قرارداد تجارت آزاد چین با گرجستان محسوب می شود. اطلاعات فوق در تاریخ ۲…