نوشته‌ها

خودروهای هیبریدی در گرجستان

خودروهای هیبریدی در گرجستان

خودروهای هیبریدی در گرجستان - به گزارش اداره درآمد گرجستان در سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۷ بیشترین خودرو هیبریدی که در گرجستان وارد شده است مدل TOYOTA PRIUS می باشد. این خودروها غالبا از کشور آمریکا وارد گرجستان شده است. همچنین در سال ۲۰۱۸ میز…
واردات خودرو به گرجستان

واردات خودرو به گرجستان

واردات خودرو به گرجستان   واردات خودرو به گرجستان - بر اساس گزارش اداره درآمد گرجستان، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میزان واردات خودرو به گرجستان کاهش یافته است. میزان واردات خودروهای MERCEDES-BENZ و BMW  در سال ۲۰۱۶ در قیاس با ۲۰۱۸ به …