نوشته‌ها

توافق تجارت آزاد گرجستان با هنگ کنگ

توافق تجارت آزاد گرجستان با هنگ کنگ

توافق تجارت آزاد گرجستان با هنگ کنگ توافق تجارت آزاد گرجستان با هنگ کنگ که در چارچوب نشستی با عنوان «یک کمربند یک جاده» در تاریخ ۲۸ ژوئن سال ۲۰۱۸ در هنگ کنگ به امضاء رسیده بود هم اکنون این توافقنامه به مرحله اجرا در خواهد آمد. هدف توافق تجارت…