نوشته‌ها

نشست مطبوعاتی سفیر ایران درگرجستان

نشست مطبوعاتی سفیر ایران درگرجستان

مشروح نشست مطبوعاتی سفیر ایران درگرجستان با موضوع مشکلات اخیر ایرانیان در این کشور : اصلی ترین محورهای نشست مطبوعاتی سیدجواد قوام شهیدی سفیر ایران درگرجستان با موضوع مشکلات اخیر ایرانیان در این کشور: • سفارت جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته…