نوشته‌ها

وزیر دفاع گرجستان تهدید روسیه را بی اثر خواند

وزیر دفاع گرجستان بر عضویت در ناتو تاکید کرد

وزیر دفاع گرجستان با تاکید بر اینکه خطر تجاوز روسیه به گرجستان وجود ندارد، عضویت در ناتو را تنها گزینه برای کشورش ارزیابی کرد. "ایراکلی آلاسانیا" وزیر دفاع گرجستان در بخشی از گفتگو با روزنامه آلمانی "دی ولت" تصریح کرد که آلمان می تواند یک پل و …