نوشته‌ها

شهر کوتائیسی

شهر کوتائیسی در کشور گرجستان

شهر کوتائیسی یکی از قدیمی‌ترین شهرهای همیشه زنده جهان بوده که حدود 4 هزار سال پیش به وجود آمده است . این شهر به عنوان مهد تمدن باستانی در گرجستان، همیشه مرکز اصلی فرهنگی و آموزشی منطقه بوده است . شهر کوتائیسی امروزه سومین شهر بزرگ و یکی از…