نوشته‌ها

کوه های سوانتی

کوه های سوانتی در گرجستان

روزنامه بریتانیایی The Guardian مقاله ای در مورد منطقه ی کوهستانی سوانتی (Svaneti) تحت عنوان" راه رفتن در کوه های سوانتی " منتشر کرده است. در این مقاله منطقه ی کوتائیسی (Kutaisi) ،دروازه ای برای کشف منطقه ی سوانتی و همچنین خانه ای برای کوه ها…