نوشته‌ها

مناقشه اوستیای جنوبی

مناقشه اوستیای جنوبی و گرجستان

جمهوری خود خوانده اوستیای جنوبی تلاش می‌کند که در چارچوب‌های گوناگون به روسیه بپیوندد و این اقدام واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا را به دنبال داشته است. مناقشه اوستیای جنوبی و گرجستان باعث ایجاد هرج و مرج و نا امنی در منطقه می شود. منطقه خودمختا…