نوشته‌ها

تجارت گرجستان و ورامین

تجارت گرجستان و ورامین

تجارت گرجستان و ورامین تجارت گرجستان و ورامین ایجاد  بسترهای مناسب جهت همکاری تجاری بین گرجستان و شهرستان ورامین فرماندار ورامین با بیان اینکه محصولات ورامین به ۲۰ کشور دنیا صادر می‌شود گفت: با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان ورامین در گرجستان …