نوشته‌ها

گرجستان؛ مهمان افتخاری پاریس

گرجستان؛ مهمان افتخاری پاریس

گرجستان؛ مهمان افتخاری پاریس گرجستان؛ مهمان افتخاری پاریس - گرجستان در سال ۲۰۲۱ به عنوان مهمان افتخاری پاریس خواهد بود. به گفته مدیر مرکز کتاب ملی در گرجستان، دی مترولی، گرجستان در سال ۲۰۲۱ در رویداد کتاب سالانه پاریس به عنوان مهمان افتخاری…